Obilí je naše zlato

Obchodujeme se zemědělskými komoditami

Naše historie


Společnost Best-Grain s.r.o. byla založena 27.12.2011 jako obchodní firma, která působí nejen na tuzemském, ale i na evropském trhu.

Společnost Best-Grain s.r.o. je ve své činnosti nástupnickou společností firmy POLMARK TRADE s.r.o., která úspěšně působila na trhu od roku 2001.

Činnost společnosti Best-Grain s.r.o. je spojena především s obchodováním s mlýnskými produkty, zejména krmnými (krmná mouka, otruby), a také se zemědělskými komoditami (hlavně s obilninami).

Společnost od svého vzniku klade důraz na serióznost jednání a stoprocentní dodržování všech smluvních ujednání, jak ve vztahu ke svým dodavatelům, tak i k zákazníkům. Preferujeme budování dlouhodobých obchodních vztahů, založených na oboustranné spokojenosti a snažíme se vycházet co nejvíce vstříc požadavkům našich obchodních partnerů

Co děláme

Obchod s krmnými surovinami je pro nás, dá se říci, nosným programem, kromě toho se také věnujeme obchodování se zemědělskými komoditami, zejména s obilninami. Potravinářskou pšenici a žito kromě exportu dodáváme i na mlýny v tuzemsku. Nakupujeme také sladovnické ječmeny, které dodáváme téměř výhradně na sladovny do Polska. Pozornost věnujeme i obchodu s krmnými obilninami (krmnou pšenicí, kukuřicí, krmným ječmenem, triticale…). V neposlední řadě obchodujeme i s řepkou olejkou.

Spolupracujeme s největšími dopravními firmami, které disponují speciálními kamiony s posuvnou podlahou, proto jsme prakticky vždy schopni operativně zajistit přistavení kamionu k nakládce krmných surovin dle potřeb a požadavků našich dodavatelů, samozřejmě včetně víkendů a státních svátků tak, aby zásoba krmných surovin neblokovala na mlýnech plynulou výrobu.

Od svého založení se naše společnost zabývá zejména obchodem s mlýnskými krmnými surovinami. Dlouhodobě spolupracujeme s více než dvaceti významnými mlýnskými společnostmi a jednotlivými mlýny po celé České republice. Naší snahou je postarat se plně o jeden ze segmentů jejich výrobního programu, od přistavení speciálních dopravních prostředků (velkoobjemových kamionů s posuvnou podlahou), přes prodej krmných surovin až po včasnou platbu za odebrané zboží.

Best-Grain s.r.o.

mares@best-grain.cz

IČ: 29393205
DIČ: CZ29393205

Spisová značka 212220 C, vedená u Městského soudu v Praze

Ing. Marina Marešová
+420 602 582 039 | maresova.best-grain

Ing. Ivan Mareš
+420 602 332 638 | best-grain.mares

Petra Hochmuthová
+420 778 099 800 | hochmuthova.best-grain

Best-Grain s.r.o.